Samarbete med Active Life Foundation

Active Life Foundation hjälper skadade idrottare tillbaka till ett aktivt liv. Aktiva idrottsmän och -kvinnor, som skadat sig under träning eller tävling och därmed helt eller delvis för kortare eller längre tid blivit ur stånd att utöva sin idrott kan söka bidrag till rehabilitering och hjälpmedel.

Sport i Dalarna har inlett ett samarbete och sätter av 10.000 kr per tidningsnummer till stöd för dalaidrottares möjlighet att komma tillbaka till aktivt idrottande.

Sök hjälp av Active Life Foundation

Behöver du, eller känner du någon som behöver, bidrag till rehabilitering eller hjälpmedel på grund av en idrottsskada? Fyll då i formuläret nedan så behandlar vi din ansökan.

Kontakta oss gärna

Så uppkom Active Life Foundation

Thomas Fogdös skadades mitt i skidkarriären, vilket ledde till att han blev rullstolsburen. Thomas var bra försäkrad, men upptäckte att det försäkringsskydd som idrottare får genom sin licens inte var tillräcklig. Stiftelsens mål är att den ska bära kostnader för rehabilitering och hjälpmedel och informera om vikten av att skaffa sig en bra och heltäckande försäkring.

Läs mer på www.activelife.org

Stiftelsens mål

Att bidraga till vård för och rehabilitering av aktiva idrottsmän och kvinnor, som under träning, tävling eller av annat skäl skadat sig, och därmed helt eller delvis för kortare eller längre tid blivit ur stånd att utöva sin idrott.

Att främja vetenskaplig forskning rörande idrottsskador såväl vad avser förebyggande åtgärder som rehabilitering efter skada.

Att bidraga till ökad upplysningsverksamhet avseende vikten av erforderligt försäkringsskydd för unga alpina skidåkare och att, då behov föreligger, helt eller delvis svara för premiekostnader.